YVA TANGMUAL(D.LEIKAWT) UNIT IN THISAN ATHAWNA PEKIT

General Updates

10th May 2022 | Kanam Vaiphei

YVA TANGMUAL(D.LEIKAWT) UNIT IN THISAN ATHAWNA PEKIT

๐˜ฟ๐™–๐™ฉ๐™š :10-05-2022(๐™ฉ๐™ช๐™š๐™จ๐™™๐™–๐™ฎ) : ๐™‰๐™ช. ๐™€๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™–๐™—๐™š๐™ฉ๐™ ๐™ฌ/๐™ค ๐™‹๐™–. ๐™๐™๐™–๐™ฃ๐™œ๐™ข๐™ช๐™–๐™ฃ๐™ ๐™๐™ช๐™ฅ ๐™ค๐™› ๐™๐™–๐™ฃ๐™œ๐™ข๐™ช๐™–๐™ก ๐™ซ๐™ž๐™ก๐™ก๐™–๐™œ๐™š damlo na jiak ah dist. Hospital a en kawl a um thisan Units 5 pawi jiak in YVA TANGMUAL (D.Leikot) unit in ngai khawk tak in tawm ngai va ki sua ah, Nungak leh tangval tawm ngai tak leh kiphal tak te jiak in blood donation a va ki bawl thei hi, zia lo ban a chun YVA TANGMUAL (D.leikot) unit in blood units 2 voluntary a ding in donated a bawl kit ui.
Tuni hun ah blood donation bawl te.
1.Tv. Thangkhawmlun s/o pa. (L). paumuan.
2. Tv. Thangsangni s/o pa. Thanglianmang
3 . Tv. Benny vaiphei s/o upa. Ginbeth
4. Tv. Kailiankhup s/o pa. Dongsuan
5. Tv. Kham Ringson s/o pa. Goulal
6. Tv. Kapmaljawl s/o pa. (L). Gochuan
7. Tv. Hausonlun s/o pa. V. Zolian

Lianvai te sawm dawl thei jel ding in lalpa’n thaw Tu te zosia damna leh malsawm na tawh amau pui jing ta hen.

LIANGVAI TE GUALPHA YVA DAM SAWT HEN.

sd/-
YVA TANGMUAL (D.LEIKOT) UNIT.
INFORMATION &

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *