Kipakpina | Pu Thianminlun,Tangmual, Subeder (JCO-Junior Commission Officer) in akaisang tai

26th Oct 2021 | Kanam Vaiphei Pu Thianminlun s/o (L) Kamkhotin of Tangmual chu 5th Assam Regiment ah sem jing chu SUBEDAR (JCO-Junior Commission Officer) ah promotion ahung mui ti thuhiat ahi. Vak hiatdan ah chun, Ama hi  Rashtriya Rifle (RR) ‘Leh-Laddak’ ah um ahi. Azi leh a chapa pathum te Tangmual in a um […]

Read More